PERSOONLIJKE BEVEILIGINGSADVIEZEN VOOR BEDRIJVEN. 

 

Iedere onderneming in Nederland heeft te maken met invloeden van buitenaf.  
Buiten zitten per slot van rekening de klanten, de leveranciers en andere relaties die je als bedrijf nodig hebt om de continuïteit te kunnen waarborgen. 

 

Dat sommige invloeden een schadelijk karakter kunnen hebben, heeft menig bedrijf al aan den lijve ondervonden.  
Van Maanen Projecten helpt u de schadelijke invloeden op uw bedrijf op te sporen, te analyseren en voor de toekomst weg te nemen. 

We doen dit met behulp van een 3 stappen-plan: 

1. Risico-signalering 
2. Risico-beheersing 
3. Risico-management. 

 

Ten eerste gaan we op zoek naar de dagelijkse gang van zaken binnen en buiten uw bedrijf.  
Als we het normale patroon kennen, is het makkelijker om de afwijkingen hierin op te sporen. 
Hoe zit het met de infra-structuur rondom uw bedrijf en die van aangrenzende bedrijven; hoe is de technische en fysieke beveiliging geregeld en is dit alles in goede staat? Worden procedures wel nageleefd en bestaat er gevaar voor verlies en/of beschadiging van uw bedrijfsmiddelen en erger nog…. bestaat er gevaar voor u en uw personeel? 

 

We bekijken de goederenstroom van uw onderneming en de eventuele ongewenste uitstroom hiervan, alsmede de mogelijkheid van het uitlekken van uw bedrijfsgegevens. 
We bekijken uw bedrijf met de ogen van een goedwillende buitenstaander, maar ook met kwaadwillende ogen. 

Uiteraard is ieder bedrijf uniek, al is het maar vanwege de verschillende mensen, die er werken, dus zal in principe alles vooraf met het bedrijf worden besproken, afgestemd op uw behoefte, want het gaat om uw bedrijf. 

 

Ten tweede worden er in samenwerking met het bedrijf maatregelen getroffen, om de directe knelpunten in de organisatie weg te nemen of te beheersen, zodat de kans op derving, van welke aard dan ook, tot een minimum of zelfs tot nul beperkt kan worden. 

Dit alles uiteraard binnen de mogelijkheden en gezien in het perspectief van de aard , de omvang en de betekenis van het betreffende bedrijf. 

 

Ten derde zal worden gekeken hoe levensvatbaar de aanpassingen en ombuigingen zijn.  
Het personeel zal mogelijk gevraagd worden, anders naar zaken te gaan kijken; om de zin en onzin van security te kunnen onderscheiden en zich bewust te zijn van de noodzaak van veiligheid. 
Niet alleen voor hun eigen veiligheid, maar ook de veiligheid van dat en van diegene, waar zij iedere dag mee werken. 

Vaak  volstaat een korte instructie. 
Soms zal een ommezwaai in de handelswijze en het denkpatroon binnen de organisatie noodzakelijk blijken. 

 

In dat laatste geval zal een mentaliteitstraining, al dan niet vooraf gegaan door een integriteitsonderzoek, uitkomst kunnen bieden. 
 
Uiteindelijk gaan wij pas de deur uit, als alles naar tevredenheid geregeld is, zonder dat u nog met vraagtekens rondloopt. 
U moet met een goed gevoel achter kunnen blijven, zodat u zich weer ten volle kunt richten op datgene waar u goed in bent:  
het drijven van een gezonde onderneming! 
 
© Van Maanen Projecten,

 


Terug naar diensten uitgebreid