PERSOONLIJKE BEVEILIGINGSADVIEZEN VOOR PARTICULIEREN. 

 

Over persoonsbeveiliging is in de media nooit zoveel te doen geweest; ook niet in deze tijd van hogere tolerantie en zinloos geweld. Je hoorde er wel eens iets over, wanneer er een ontvoeringszaak was geweest, maar gelukkig komen die niet zo veel voor in ons land.
Uit de onderzoeken omtrent persoonlijke veiligheid is naar voren gekomen, dat mensen, die een reëel risico lopen om het slachtoffer te worden van (georganiseerde) misdaad, dit zelden zelf onderkennen.

 

U hoeft echt geen bier-magnaat te zijn om doelwit te zijn voor kwaadwillenden.
Er zijn genoeg directeuren, bestuursleden en andere zakenmensen, die een makkelijke prooi vormen voor personen, die het niet zo nauw nemen met alle regelgeving, die ons land rijk is.
Mensen die zelf niet zo succesvol zijn, vinden hierin soms zelfs een legitimering om een graantje mee te pikken ten koste van diegenen, die het beter hebben.

 

 

"De rijken missen het toch niet", hoor je dan wel eens.
En gevoed door hogere tolerantie ten aanzien van crimineel gedrag en het verval van oude waarden en normen, wordt de drempel om een ander te schaden lager en daarmee de kans, dat u en/of uw gezin doelwit wordt, groter. Wat 'de rijken' dan missen is het besef, dat zij eerder en vaker slachtoffer kunnen worden van criminaliteit, dan zij zelf voor mogelijk houden.

 
Van Maanen Projecten heeft voor uw persoonlijke veiligheid een product ontwikkeld dat, afgezet tegen de eventuele mate van dreiging, zal bijdragen aan uw gevoel van veiligheid voor uzelf en uw gezin en/of huisgenoten, zonder dat u  in een harnas de deur uit hoeft en zonder dat uw gezin de straat niet meer op durft. 
 
Wij houden uw persoonlijke woon- en leefsituatie tegen het licht en leggen onze vinger op de zwakke plekken.
Zaken, waar u dus eigenlijk zelf nooit bij stilstaat.

Wellicht denkt u, dat u niet zoveel te verliezen hebt; totdat het u overkomt.
 

 
Buiten het verlies van geld of goederen om, verliest u  uw gevoel van veiligheid en geborgenheid. 
De aantasting van en de inbreuk op uw privé-omgeving levert een schade op, die zelden helemaal is te herstellen.

Wij leren u om op een andere manier naar zaken te kijken, die een onveilige situatie kunnen opleveren.
 

 
 

We bekijken uw directe woon-omgeving en onderzoeken de wenselijkheid en de haalbaarheid van aanpassingen daarin, om uw persoonlijke veiligheid te waarborgen.

Het is zeker niet de bedoeling om een vesting van uw woning te maken en om te zorgen, dat uw gezin constant achterom kijkt.
Ook hier is het voor een groot deel het besef, dat je je bewust bent van de gevaren, waaraan je bloot kunt staan, gezien in het perspectief van je eigen situatie.

Ook verzorgen wij op verzoek trainingen voor uw (inwonend) personeel, opdat zij niet over het hoofd zien, waar u wèl op let.
Van uw personeel mag een zekere discretie en alertheid verwacht worden, zeker wanneer zij werken en zich bevinden in uw privé-omgeving.

U neemt hiermee ook een stukje extra verantwoordelijkheid op u , opdat uw personeel zelf geen slachtoffer wordt, al is het maar om via hun bij u uit te komen.

Voor uw particulier chauffeur hebben wij een aparte training ontwikkeld, die uiteen valt in drie hoofdthema's, te weten:
- Representatie
- Verkeersgedrag
- Security.

Onder deze noemers wordt een veelheid aan onderwerpen behandeld, die de basisbehoefte vormt om op een verantwoorde en optimaal veilige manier als particulier chauffeur, al dan niet met beveiligingstaken, te kunnen functioneren.

Laat eerst ons met onze ogen naar uw persoonlijke veiligheid kijken, voordat andere vreemde ogen dat doen!
 

© Van Maanen Projecten,

 

Terug naar diensten uitgebreid