SOLLICITATIE-SCREENING VOOR (NIEUWE) MEDEWERKERS. 

 

In de krant kunt u dagelijks lezen, dat een zeer groot deel  van diefstal en fraude binnen bedrijven, voor rekening komt van het personeel. Het gaat hier dan voornamelijk over diefstal van geld of goederen en fraude met declaraties en dergelijke. 

Een minder openbaar bekend gegeven is fraude met tijd en gegevens, dat praktisch helemaal aan het eigen personeel is toe te schrijven.

Uit onderzoek en onze ervaring is gebleken, dat het benadeelde bedrijf in kwestie het ,achteraf gezien, vaak had kunnen weten. 
Na het bekend worden van frauduleuze handelingen blijkt, dat de dader hetzelfde, of een soortgelijk 'kunstje', al eens eerder heeft uitgevoerd, vaak bij een vorige werkgever of een ander bedrijf in dezelfde branche. 

Ook komt het voor, dat een nieuw aangetrokken medewerker achteraf  een minder 'zwaargewicht' is, dan hij bij zijn sollicitatie deed voorkomen.  
Wanneer daar op dat moment verder geen actie op ondernomen is, blijkt dat dus pas, als het eigenlijk al te laat is.  
Vaak zit de werkgever aan het dienstverband vast en is de persoon in kwestie slecht voor een andere functie inzetbaar, met alle negatieve gevolgen van dien.

Of wat dacht u van de medewerker, die na twee jaar uw bedrijf verlaat en voor zichzelf begint in dezelfde branche? 
Hij wordt een regelrechte concurrent met de kennis op zak, die hij bij u verworven en ontwikkeld heeft. 
Als u pech heeft ook nog onder medeneming van uw klant- en omzetgegevens. 
En dan blijkt naderhand, dat de beste man al een concurrerend bedrijf op zijn naam had staan, voordat hij bij u in dienst trad! 

Dan staan er genoeg mensen klaar om u te vertellen, dat u zowel een zakelijke als een persoonlijke blunder heeft begaan.

 
Om het schaamrood, de ergernis en de schade aan uw bedrijf te voorkomen, kunt u de hulp inroepen van Van Maanen Projecten. 
Wij zorgen, dat u precies weet, wat voor sollicitatie-vlees u in de kuip heeft. 

Een veel gehoorde misvatting is die van directies, die vinden dat als er al een zogenaamd antecedentenonderzoek plaats moet vinden, dat dat dan alleen noodzakelijk is voor de sleutelfuncties binnen een organisatie, vanaf een bepaald niveau. 

Vergeet u dan niet dat iedere medewerker op zijn of haar niveau het beste van zichzelf geeft ten gunste van de onderneming, maar dat de schade relatief gezien net zo groot kan zijn, wanneer de inspanningen worden nagelaten of de bedrijfsdoelen worden tegengewerkt. 
Dit geldt voor iedereen, door het hele bedrijf heen, van de man aan de lopende band tot aan de vestigings-directeur. 

Dan gaan we voor u aan de slag. 

Vooraf, maar ook achteraf, controleren wij de aan u verstrekte gegevens op waarheid. Wij dichten de gaten, die hier en daar in C.V.'s bestaan, zodat u een verantwoorde en gefundeerde beslissing kunt nemen over het aanstellen van een nieuwe medewerker. 
Ook gedurende de proeftijd of de vastgestelde contractduur van een personeelslid zijn nog mogelijkheden om u te behoeden voor foute beslissingen, zoals bijvoorbeeld een promotie of een uitbreiding van functie 
en verantwoordelijkheden van de betreffende medewerker.

 
Wat u doorgaans wèl vooraf al weet, is dat het u duur kan komen te staan, wanneer u eenzijdig een dienstverband wilt beëindigen. 
Een personeelslid moet het tegenwoordig wel heel bont gemaakt hebben, voordat de rechter toestaat, dat de persoon ontslagen wordt. 

Hopelijk blijft het dan alleen bij de proceskosten, maar vaak liegen de afkoopsommen er niet om. 

 
Als u dan voor het gemak de kosten in tijd, die u ermee kwijt bent, er even bij optelt, dan staat dat absoluut in geen verhouding tot de kosten van een gedegen sollicitatie-screening, door een van onze ervaren consultants. 

Aan u de keus; speelt u liever roulette met uw aanstellingsbeleid of wilt u vooraf zekerheid over de mensen, aan wie u uw bedrijf toevertrouwt? 

De mensen binnen uw organisatie zijn uw belangrijkste bedrijfsmiddelen. 
Zij verdienen uw complete zorg en aandacht: in positieve zin, maar ook zeker als die positiviteit nog niet helemaal helder is. 

U bent het eigenlijk verplicht, aan uzelf als ondernemer, aan uw bedrijf en aan uw medewerkers, die wèl loyaal zijn en het beste met u en de onderneming voor hebben. 

© Van Maanen Projecten,


Terug naar diensten uitgebreid