SECURITY-CHECKS. 

 

Wanneer u een onderneming leidt, kunt u niet op alle plaatsen tegelijkertijd zijn. Hoe graag u dat ook misschien zou willen, blijkt het in de praktijk ondoenlijk om van alles exact op de hoogte te blijven. 

De kunst van het delegeren doet zijn intrede en daarmee het overdragen van taken en verantwoordelijkheden. 
Op zich een gezonde ontwikkeling, zelfs randvoorwaarde voor een groeiend bedrijf, dat zichzelf en het personeel serieus neemt. 

Dat u als vestigings-manager of directie wel eindverantwoordelijk blijft voor de gang van zaken, spreekt voor zich. 

U zult dan ook bepaalde instrumenten en procedures moeten inbouwen, zodat u wel op de hoogte blijft van het reilen en zeilen binnen uw organisatie. 
Ook zult u op enig moment controle moeten kunnen uitoefenen. 

Controle op de voortgang van uw bedrijfsprocessen en de effectiviteit van uw interne procedures. 
De waarde van uw procedures en huisregels valt of staat immers met de controle daarop. 
Hoe voer je controles uit, wanneer doe je dat en in welke mate en regelmaat? 

Voornoemde zaken zijn allemaal van wezenlijk belang; omdat je een goed en helder beeld wilt krijgen van de situatie op dat moment en omdat dat goed en helder met andere mensen in de organisatie gecommuniceerd moet worden. 

Het is bekend, dat ook de security-ketting zo sterk is als de zwakste schakel daarin.  
Dat de zwakste schakel vaak de mens blijkt te zijn, zal u misschien ook niet verbazen. 
Met die kennis op zak moet u toch eens kritisch naar de situatie binnen uw eigen onderneming kijken. 

Stel u heeft procedures, maar die worden niet of niet juist nageleefd. 
Stel u heeft camera's draaien, maar niemand kijkt naar de monitoren. 
Stel u heeft een nooduitgang, maar daar staan vijftig dozen voor. 
Stel u heeft noodvoorzieningen, maar niet iedereen weet dat. 
Stel u heeft zieken, personeelsverloop, mensen die niet durven te vragen en mensen die het 'altijd zo gedaan' hebben en het ging altijd goed. 

Stel nou dat u het niet altijd weet en er gebeurt iets? 

Daarvoor heeft Van Maanen Projecten een oplossing, in de vorm van onze 
Security-checks. 
Een betrouwbare en onafhankelijke blik op uw security-bewustzijn; een toetsing van uw veiligheidsbeleid. 
De Security-check is bedoeld als een moment-opname, niet als een waarborg voor de toekomst, zoals onze persoonlijke beveiligingsadviezen  voor bedrijven. 

U moet de Security-check zien als een snel en doeltreffend instrument om de effectiviteit van uw beleid te meten. 
De veiligheid van uw onderneming en de veiligheid van de mensen in uw onderneming staan hierin centraal.

 
Met de uitkomsten van ons onderzoek kunt u uw bedrijfsbehoefte op het gebied van risicobeheersing opnieuw op waarde inschatten en waar nodig aanpassen of aanscherpen. 

Onze Security-checks voorzien in de behoefte van het gehele bedrijfsleven, zowel grote ondernemingen als het MKB, alsmede van overheden en andere instellingen. 

In iedere werk-omgeving, waar mensen en machines aanwezig zijn, dienen sluitende voorschriften en procedures voorhanden te zijn, om het welzijn en de veiligheid van die mensen en machines te kunnen garanderen.

 
Van Maanen Projecten adviseert u over de actuele stand van zaken, zonder terughoudendheid en zonder rekening te moeten houden met tegenstrijdige (collegiale) belangen, die de veiligheid ter plaatse negatief kunnen beïnvloeden. 

Wij doen dit voor u op incidentele basis of periodiek, bijvoorbeeld enkele keren per jaar, of afhankelijk van de aard en grootte van uw organisatie, gegoten in een abonnementsvorm. 

Informeert u gerust; onze consultants staan klaar om u te helpen met de zorg voor het veiligheidsbeleid binnen uw onderneming. 
  

© Van Maanen Projecten,
 


Terug naar diensten uitgebreid