KASSA- EN AFHANDELINGSCONTROLES. 

 
Waar bedrijven zijn, zijn klanten. 
Waar klanten zijn, zijn producten. 
Waar producten zijn, wordt gekocht. 
Waar gekocht wordt, moet betaald worden. 
Waar betaald moet worden, zijn vaak kassa's aanwezig. 
Kassa's worden bediend door mensen. 

Tot hier klinkt het allemaal vrij simpel. 
En dat is het ook. 
Vaak zijn zaken zo simpel, dat je er eigenlijk eens niet bij stilstaat. 

Als je iets verkoopt, ben je het product kwijt, maar krijg je er geld voor terug. 
Als je het hebt verkocht met winst, dan heb je geld verdiend. 

Mensen zijn al zo lang gewend aan het systeem van kopen en verkopen, dat je je soms afvraagt, waarom dat proces toch nog vaak problemen oplevert.

 
We hebben het hier dan over het feit, dat de inhoud van de kassa aan het einde van de dag niet in overeenstemming is met de hoeveelheid verkochte goederen. 
Of dat uit de administratie blijkt, dat de resterende voorraad niet klopt in samenhang met de hoeveelheid verkochte goederen. 

Soms blijkt er een fout in de administratie te zijn gekropen. 
Voor het overige wordt het tekort al gauw aan diefstal toegeschreven; diefstal uit het magazijn, tijdens transport of vanuit het verkooppunt. 
Uiteraard hangt dit alles nauw samen met de verschillende controle-systemen, die in een bepaald bedrijf gangbaar zijn.

 
Hoe eenvoudig of ingewikkeld deze systemen ook zijn, de kastekorten in de winkels aan het einde van de dag blijven een doorn in het oog. 
Sommige directies vinden een altijd kloppende kas ook verdacht en worden zelfs niet vrolijk van een kasoverschot. 
Uiteindelijk zal voor alles een verklaring gevonden moeten worden om het systeem sluitend te krijgen en te houden. 

Van Maanen Projecten weet uit ervaring hoe frustrerend het kan zijn, om steeds maar weer met kasverschillen geconfronteerd te worden. 
Ook is het voor de bedrijfsleiding uiterst vervelend, om in constante onzekerheid te verkeren, omtrent de oorzaak van kasverschillen.

 
Doen we iets niet goed, zien we iets over het hoofd, is het soms iets met de computer of worden de verschillen, al dan niet onbedoeld, veroorzaakt door het eigen personeel? 
Om u ten aanzien van dit laatste uit de onzekerheid te halen, hebben wij de kassa- en afhandelingscontroles in ons pakket opgenomen. 

Wanneer uw bedrijf te kampen heeft met 'chronische' kasverschillen, kunnen onze medewerkers voor u op pad, om onafhankelijke en discrete  controles uit te voeren op het kasverkeer op uw verkooppunt(en). 

Het doel is duidelijkheid te scheppen over de geld- en goederenstroom binnen uw organistie. 
Zeker zo belangrijk is het om te weten, dat u juist kunt uitsluiten dat het personeel er met (een gedeelte van) de kas vandoor gaat. 

Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. 
Waar mensen met veel geld omgaan, bestaat een extra gevaar.

 
Bij kasverschillen gaat iedereen elkaar al gauw scheef aankijken. 
Er wordt geroddeld over wie het gedaan zou kunnen hebben en binnen een mum van tijd gonst het op het bedrijf van de verdachtmakingen. 

Dat dit de werksfeer en de uitstraling naar de klanten toe niet ten goede komt, zal u duidelijk zijn. 

Om nu zekerheid te verkrijgen en/of uw personeel duidelijk te maken, dat kasverschillen niet getolereerd worden, zijn onze controles een zeer bruikbaar middel . 
Om de rust zo snel mogelijk te laten terugkeren in uw bedrijf of om preventief te controleren, hoe het met uw kassa-verkopen is gesteld, bieden wij u deze service aan, evenals sommige andere diensten, op incidentele basis, periodiek of in de vorm van een abonnement. 

© Van Maanen Projecten,  


Terug naar diensten uitgebreid