BEGELEIDEN VAN VERANDERINGSPROCESSEN EN INNOVATIE-TRAJECTEN. 

 
Veranderen is aanpassen.
Aanpassen omdat je denkt dat het anders kan, makkelijker, leuker, beter.
Maar niet iedere verandering is een verbetering.

Veranderen kun je pas als je weet, wat de gevolgen zijn van de aanpassingen, die nodig zijn, om de verandering te bewerkstelligen. De gevolgen voor jezelf, voor je omgeving en van datgene, wat je wilt veranderen.

Iedere onderneming maakt veranderingen mee en voert veranderingen door. Wij hoeven u als ondernemer niet te vertellen, wat de zin en de onzin van het doorvoeren van veranderingen is.

De wenselijkheid van veranderingen en de haalbaarheid daarvan heeft u allang onderzocht, voordat u hardop over de plannen durfde te praten. Informatie en advies kunt u overal inwinnen en uw eigen onderzoek kunt u op ieder willekeurig tijdstip laten aanvangen.

Echter de wijze van aanpak van een veranderingsproces binnen een bedrijf en het tijdstip waarop de diverse aanpassingen plaats moeten vinden dienen zeer zorgvuldig gekozen te worden.

U dient uzelf ervan te overtuigen, dat er geen interne en/of externe factoren zijn, die in conflict  kunnen komen met uw plannen, al is het maar omdat de normale, dagelijkse bedrijfsprocessen doordraaien, terwijl u aan het veranderen bent.

Vreet uw veranderingsdrift niet aan uw kern-activiteiten?
Kost het u niet teveel tijd?
Kost het meer geld dan gedacht, omdat u andere zaken heeft moeten laten liggen?
Wie instrueert uw personeel en wie doet hun werk, terwijl zij zitten te zweten boven uw vers gebakken plannen?
Op welk tijdstip betrekt u uw personeel bij het inslaan van een nieuw traject en hoe reageert uw personeel op de plannen?

Kortom, wat zijn de bijwerkingen van veranderingsprocessen  en innovatie-trajecten in bedrijven en heeft u de tijd en krijgt u de tijd om deze te begeleiden?

 
Uit onderzoek weten wij, dat er drie struikelblokken te overwinnen zijn, voordat veranderingen en innovaties een goede kans van slagen hebben.

Ten eerste moeten er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn, om onder andere de ombuigingen en het verlies aan productie te kunnen betalen.
Ten tweede moet er voldoende tijd beschikbaar zijn, opdat uw dagelijkse activiteiten niet in gevaar komen en uw klanten niet onrustig worden.
Ten derde moet het personeel zeer zorgvuldig geïnstrueerd worden en overtuigd worden van de zin en de noodzaak van de vernieuwde werkwijze.
Bedrijfsbrede acceptatie van veranderingsprocessen bij het personeel is een must voor het succes daarvan.

Voor het eerste struikelblok kunt u niet bij ons terecht. 
Voor de twee laatste wel.

Van Maanen Projecten neemt de tijd voor u.
Wij kunnen u helpen uw plannen op een verantwoorde wijze te verwezenlijken.
Wij regelen voor u , waar uzelf geen tijd voor heeft en ondersteunen u met zaken, die nodig zijn voor de implementatie van uw nieuwe beleid.

We hebben ons gespecialiseerd in de volgende werkgebieden:

  • Personeel & organisatie en - beleid
  • Interne organisatie
  • Medezeggenschapsvraagstukken.
Wij verzorgen instructies en trainingen voor uw personeel, waarbij wij hen overtuigen van de voordelen van de nieuwe aanpak. 
We begeleiden uw personeel in het veranderings-traject, zodat alles zo snel en soepel mogelijk doorgevoerd kan worden, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de juiste voortgang van de aanpassingen.

Onze zorg is de implementatie van uw beleid en de voortgang van uw kern-activiteiten.
Wij doen dit voor u incidenteel of op interim-basis.

Verder is dit terrein van veranderings-management zo breed, dat we een boek zouden kunnen schrijven over wat je allemaal aan bedrijfs- en menselijke processen kunt aantreffen binnen organisaties.

Wellicht kunt u dat boek ook wel schrijven, maar moet u weer verder aan een volgend hoofdstuk.

Mocht uw interesse gewekt zijn of uw behoefte geboren, neemt u dan, geheel vrijblijvend, contact met ons op, voor een oriënterend gesprek.

© Van Maanen Projecten,


Terug naar diensten uitgebreid