CONFLICTBEMIDDELING. 


Het ondernemen houdt onder meer in het omgaan met mensen. Omgaan met uw klanten en leveranciers, maar ook omgaan met uw personeel.

Zoveel mensen er in uw bedrijf of organisatie werkzaam zijn, zoveel meningen zijn er. Ook al verloopt de samenwerking tussen u en de medewerkers goed en kan het personeel het onderling met elkaar ook goed vinden, toch kan er wel eens wrijving ontstaan over het een of ander.

Problemen zijn er om op te lossen, wordt er dan geroepen en dat is ook zo. Toch gebeurt er wel eens iets, waar niet zo snel een oplossing voor lijkt te zijn.

Een incident, dat een eigen leven dreigt te gaan leiden, terecht of onterecht. Een meningsverschil, kinderachtig of niet kinderachtig. Een fout, bedoeld of onbedoeld.

De oorzaak en de status van het conflict doet er al snel niet meer toe, want de (negatieve) toon is gezet. Als een conflict uit de hand dreigt te lopen, is het van groot belang, dat er adequaat op gereageerd wordt.

Tegen beter weten in snel  proberen op te lossen of te sussen heeft meestal niet het gewenste effect. Ook het negeren van het conflict en hopen dat het overwaait, zet vaak juist nog meer kwaad bloed.

En vergist u zich niet; in iedere laag van de organisatie kunnen conflicten voorkomen, die zich vervolgens over meerdere lagen van de organisatie kunnen uitbreiden. Zeker als mensen van een andere laag of afdeling er zich mee gaan bemoeien of als de directie 'erbij gehaald' wordt.

Vaak zullen medewerkers echter trachten de strijd te beslechten zonder tussenkomst van directie of management. Mocht het probleem dan blijven sluimeren, bent u niet eens op de hoogte van de onrustgevoelens onder uw personeel.

Soms kan de personeelsmanager het een en ander in goede banen leiden, maar soms is het ook daar al te ver voor gegaan. Misschien heeft uw bedrijf of organisatie geen P&O-afdeling.

Dan dient u zich wel te realiseren, dat een smeulend conflict, of het nu van persoonlijke aard is of gerelateerd aan het werk, zeer nadelige gevolgen kan hebben voor de voortgang van de interne bedrijfsvoering.

Helemaal ongewenst is het, als het conflict onverhoopt naar buiten zou uitlekken, naar collega-bedrijven, naar uw klanten, uw leveranciers of uw concurrenten.

Dan is het goed om te weten dat u de bemiddeling in kunt roepen van Van Maanen Projecten.

Voor productie-bedrijven, voor de dienstverlenende sector, voor het MKB, voor overheidsdiensten en andere instellingen kunnen onze consultants orde en duidelijkheid scheppen in de ontstane verwarring.

Als onafhankelijke buitenstaanders kunnen wij de aard en de impact van de gerezen conflicten zonder vooroordelen in ons opnemen en samen met u zoeken naar de bron van het euvel en naar een blijvende oplossing.

Zonder een klein vermogen aan productie-verlies, advocaten en soms zelfs juridische procedures kwijt te zijn, trachten wij zo goed mogelijk te bemiddelen in het conflict, zodat het onderlinge vertrouwen zo snel mogelijk wordt hersteld. Dat de arbeidsrust binnen uw organisatie terugkeert en ook het welzijn van uw medewerkers weer snel en gedegen op het gewenste peil is.

Want ook conflicten, binnen uw organisatie, maken meer kapot dan u lief is!

© Van Maanen Projecten,


Terug naar diensten uitgebreid