Wie zijn wij...

VAN MAANEN PROJECTEN is de naam van een jonge, slagvaardige onderneming met een inmiddels gevestigde en integere reputatie, die in deze moderne tijd uw oude waarden en normen wil helpen handhaven.

Normvervaging, afnemende loyaliteit en groeiende criminaliteit vragen om een solide en adequate aanpak om uw bedrijf gezond te houden. Maar ook andere arbeidsrisico's liggen op de loer, zoals verzuim en slechte arbeids-verhoudingen en
-omstandigheden.

Gericht op het gehele bedrijfsleven, inclusief instellingen en (semi-)overheden heeft
VAN MAANEN PROJECTEN een aantal diensten in het pakket, die onmisbaar zijn voor bedrijven, op het gebied van veiligheid, (criminaliteits) preventie en gezondheid en welzijn van personeel.

Voor iedere arbeids-organisatie, maar met name ook voor iedereen, die daarin werkzaam is, is de zorg voor optimale veiligheid, bestrijding en voorkoming van criminaliteit en een goede Arbozorg niet alleen vaak wettelijk verplicht, maar ook van groot belang voor de continuïteit van de onderneming. 

U doet wat u kunt ...
Maar de negatieve gevolgen van onze snelle en flexibele economie zullen ook uw productie, uw verkoop en uw gevoel van zekerheid en veiligheid aan gaan tasten.
Ook het terugtrekken van de overheid als de verantwoordelijke en de regelgever speelt hierbij een steeds grotere rol.  

Wij doen ook wat we kunnen ...
We hebben ons gespecialiseerd in het verlichten van uw zakelijke zorgen.
Zonder stapels papier met ingewikkelde plannen op uw bureau te leggen om uzelf en uw onderneming te beschermen, bieden wij u een directe en doeltreffende oplossing voor uw groeiende behoefte aan helderheid op het gebied van veiligheid, preventie, Arbozorg en personeelsvraagstukken.  

Een duidelijkheid die u nodig heeft om direct en zo mogelijk vooraf al te kunnen ingrijpen bij gebeurtenissen, die u of uw bedrijf kunnen schaden.  

Om uw bedrijfsrisico's weg te nemen, te beperken of beheersbaar te houden hebben wij een aantal direct toepasbare diensten ontwikkeld, die in uw behoefte kunnen voorzien, zowel repressief als preventief. 

Wij zijn o.a. gespecialiseerd in:

beveiligings-adviezen en onderzoeken
diefstal- en fraude-onderzoeken
onderzoek naar en screening van werknemers
conflictbemiddeling / mediation
ontwikkelen van op maat toegesneden trainingen voor personeel
begeleidings-trajecten (interim of op project-basis).
Maar ook in:

 

 
volledige organisatie van Arbozorg en -beleid
opstellen van Bedrijfsnoodplannen etc.
verzorgen van o.a. BHV-opleidingen
leveren van diverse middelen op het gebied van (brand)veiligheid, EHBO/BHV.


Dit gebaseerd op al meer dan 30 jaar ervaring in veiligheid, preventie en het bestrijden van criminaliteit (zowel intern als extern).
Deze diensten bieden wij u aan, toegespitst op uw situatie, tegen normaal werkbare tarieven en met heldere adviezen, die u direct de gelegenheid zullen geven om weer te doen, wat u het beste kunt! 

Wij doen dit met een team van zeer ervaren en gedreven adviseurs, trainers en particulier onderzoekers.
Al onze medewerkers zijn stuk voor stuk sterk resultaat- en oplossingsgerichte vakmensen, een ieder specialist binnen het eigen vakgebied.  

Mocht u na het lezen van deze informatie meer willen weten over een of meerdere van onze diensten, neemt u dan gerust contact met ons op.
Wij zenden u dan meer uitgebreide informatie of maken, uiteraard geheel vrijblijvend, een afspraak voor een oriënterend gesprek, om eens wat ervaringen uit te wisselen en uw behoefte te inventariseren. 

Met name op het gebied van repressieve recherche-onderzoeken heeft een persoonlijk contact sterk de voorkeur. 

Wij zorgen dat uw verantwoordelijkheid als werkgever niet omslaat in aansprakelijkheid en helpen u graag op weg in het streven naar meer service, rendement, veiligheid en kwaliteit! 

Tel.: +31 (0) 6 - 51 58 40 66
Email: info@vanmaanenprojecten.nl